Als ondernemer weet u dat er behalve veel kansen ook risico’s bestaan voor uw onderneming en u als ondernemer in privé. Voor uw eigen doelstellingen en risico’s maakt u vaak zelf al een afweging wat betreft de consequenties voor uw onderneming, uw personeel of privévermogen.

Sommige risico’s zijn gemakkelijk te identificeren en te beheersen, echter zijn niet alle risico’s inzichtelijk en vooral niet te overzien wat betreft financiële gevolgen. Gebeurtenissen die klein beginnen maar soms grote gevolgen kunnen hebben.

Wij helpen u mee uw doelstellingen in beeld te brengen en beheersmaatregelen te treffen voor de geïnventariseerde risico’s. Dit kan een verzekering zijn, maar lang niet alle risico’s zijn verzekerbaar. Door de risico’s goed in beeld te brengen en af te zetten tegen uw eigen doelstellingen, risicoprofiel en verwachtingen, kunnen wij een beheersplan opstellen die u helpt de continuïteit van uw onderneming te optimaliseren.

Bij veel bedrijven ontbreekt het aan specialistische kennis voor risicomanagement. Vaak is dit belegt bij de directeur, een controller of medewerker financiën. Wij plaatsen deskundige en ervaren risico managers bij u op het bedrijf die functioneren als medewerker van uw bedrijf op het gebied van risicomanagement. Afhankelijk van de behoefte kan dit variëren tussen enkele uren tot bepaalde dagdelen per maand.

Neem contact met ons op en informeer naar de mogelijkheden en toegevoegde waarde voor uw bedrijf!